Skip to main content

Privacywet AVG Kingh's Hair & Beauty Care

Privacyverklaring

Kingh’s Hair & Beauty Care gevestigd aan de van Hogendorplaan 20 1215 EH te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring,

Kinghs Hair & Beauty Care gebruikt uw gegevens alleen voor de specifieke zaken die plaats vinden in de kapsalon en beautysalon. Het is voor u van het grootste belang dat Kinghs Hair & Beauty Care hier veilig en betrouwbaar met u persoons gegevens om gaat.

Hieronder volgen de punten hoe we veilig met uw persoonsgegevens omgaan;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken;

Kingh’s Hair & Beauty Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Kingh’s Hair & Beauty Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:                                                                                                                                                                                                                                                                 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonummer
Adres/Woonplaats

Hoe lang we u persoonsgegevens bewaren;

Kingh’s Hair & Beauty Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Toegang Kapsalon/Beautysalon  Kingh’s Hair & Beauty;

 • Klantkaarten staan in ruimte die niet toegankelijk is voor klanten en andere personen.
 • Alleen toegang heeft voor de medewerksters
 • Ingeschakeld alarm s’nacht
 • Medewerkers tekenen geheimhoudingsverklaring voor uw persoons gegevens.

Beveiliging PC en systemen;

 • Iedere pc heeft wachtwoord om in te loggen die regelmatig worden aangepast.
 • Wachtwoorden van website en e-mail voldoen aan de normale wachtwoord eisen.
 • Wij hebben een virusscanner en firewall die dagelijks automatisch wordt bijgewerkt.
 • Wij werken nog niet met geautomatiseerd klanten systeem maar als dat in de toekomst wordt ingevoerd dan doen we er alles aan om ook hier uw gegevens zo optimaal te beveiligen.

Adresgegevens klant;

 • Wij verwerken geen gegevens w.b.t ras, godsdienst of geaardheid om stigmatiseren te voorkomen, maar alleen zaken die van belang zijn om uw de kwaliteit van uw behandeling en verzorging en te
 • Wij zullen nooit enige informatie delen met andere partijen.
 • Kinghs Hair & Beauty Care zal uiterst zorgvuldig te werk gaan met uw persoonlijke gegevens. Wij houden ons aan de Europees rechtelijke verplichtingen. Wij geven geen persoons gegevens door aan bedrijven of andere instellingen.
 • Kinghs Hair & Beauty Care is verplicht tot geheimhouding plicht van al uw persoons gegevens.
 • Indien we een foto willen plaatsen van uw kapsel / uiterlijk zal dat altijd in overleg gaan met u en zal er een schriftelijke akkoord verklaring opgesteld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kingh’s Hair & Beauty Care en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@kinghs.nl

Eventueel Datalek;

 • Als zich een incident voordoet dat betrekking heeft op de persoonsgegevens en waarbij er een kans is op een risico voor de bescherming van uw persoonsgegevens (een “datalek”), bijvoorbeeld omdat een onbevoegde derde daar toegang tot krijgt en deze al meenemen dan zal Kinghs Hair & Beauty Care dit zonder onredelijke vertraging aan uw melden.

contact@kinghs.nl van Hogendorplaan 20 1215EH Hilversum 035-6243100

www.kinghs.nl.